Integritetspolicy – Preglife Connect

Gäller från och med 20210129

Tack för att du tar dig tid att läsa vår Integritetspolicy! Vi uppskattar att du har förtroende för oss när du ger oss dina personuppgifter och vi ska göra vårt bästa för att förtjäna det.

Vi tycker det är viktigt att du är insatt i vilken information vi behandlar om dig, varför den behövs och hur vi med dess hjälp bygger interaktioner mellan dig och andra föräldrar. Du har också en rad rättigheter, som du kan läsa om längre ner.

För att du inte ska missa det viktigaste har vi lyft fram de behandlingar som vi tror mest påverkar (eller förvånar) dig, som inledning på varje stycke – och valt att lägga alla detaljer i expanderbara sektioner.

1. Vilka vi är och var denna policy gäller

Bej Technologies AB (org.nr. 559242-5663) (nedan benämnd ”vi” eller ”oss”) är ansvarig för de personuppgifter som behandlas om dig som användare i appen Preglife Connect.
Denna integritetspolicy gäller för appen Preglife Connect (nedan kallad “appen”) och tillhörande tjänster och evenemang som erbjuds genom appen. För enkelhetens skull hänvisar vi till alla dessa som våra ”tjänster” i denna integritetspolicy.

2. Vilka uppgifter vi samlar in och varför

Självklart kan vi inte hjälpa dig att skapa givande kontakter och underlätta möten med andra föräldrar utan att veta något om dig, exempelvis ungefär var du befinner dig, vem du är och vad du letar efter. Då syftet dessutom är att matcha föräldrar i liknande stadier av sitt föräldra- eller havandeskap behöver vi också hantera vissa uppgifter om era nuvarande eller blivande barn. Utöver dessa uppenbara uppgifter samlar vi in viss information om ditt användande av vår app, för att hjälpa oss felsöka vid problem, samt förbättra och lägga till funktioner utefter vad vi lär oss om hur appen används.
Utöver dessa grundläggande funktioner vill vi i så stor utsträckning som möjligt se till att den reklam som visas i appen matchar dina behov och av den anledningen delar vi viss data med våra samarbetspartners.

För detaljer, se sektion 2.1, 2.2 och 2.3.

2.1 Uppgifter som du själv lämnar

När du skapar ditt konto och din profil ger du oss följande uppgifter för att lägga upp dig som användare, möjliggöra matchning med andra användare och administrera ditt konto:

– E-post eller Facebook-/Apple-konto (beroende på hur du väljer att logga in och för att hålla ditt konto säkert)

– För- och efternamn (så att vi kan skilja på dig och andra och för att presentera dig för andra användare)

– Födelsedag (för att matcha dig med de som letar efter någon i ditt åldersspann)

– Kön (kvinna/man/icke-binär, för att hjälpa oss matcha dig med andra användare)

– Förväntat datum för förlossning om du är gravid (för matchning)

– Nuvarande barns ålder, kön (kan döljas), och namn (frivilligt att mata in)

– Eventuella bilder (kan ladda upp en bild på en blomma eller på dig själv med ett trött men glatt leende, fritt fram inom anständighetens gränser)

– Vad du letar efter i appen (mammor, pappor, icke-binära, åldersspann på barnen eller om du letar efter föräldrar som redan har barn, samt max-avstånd från var du nu är)

– Så kallade tags eller badges, vilket är ord du associerar dig med, exempelvis singel; gift; föräldraledig (frivilligt och för att bättre matcha)

– Profil: förutom de uppgifter vi ber dig om specifikt, har du möjlighet att skapa en beskrivning av dig som person och ditt havandeskap (den information du vill dela utöver vad vi förutsett), genom att fylla i din profil. Eftersom vi inte ber dig om specifik information och vill ge dig en möjlighet att så fritt som möjligt beskriva dig själv vill vi att du tänker dig för och inte delar information som du inte samtycker till att vi hanterar i appen. Detta gäller särskilt eventuell känslig information såsom etniskt ursprung, sexuell läggning eller religiös övertygelse

– Forum: På vårt forum kan du, relativt fritt men med respekt för andra användare, lagar och vår uppförandekod, dela med dig av dina erfarenheter, läsa om vad andra användare delat med sig och även svara på frågor. Vi vill inte i onödan begränsa vad du delar med dig av men ber dig tänka en extra gång innan du själv delar känslig information om dig eller dina nära.

2.2 Vad vi också samlar in

Alla användare ser också vem som varit inne på sin profil, för att ge större möjligheter till att själv ta första steget.

När du kommit igång och använder appen samlar vi också in uppgifter om vilka annonser du klickat på, vilka funktioner du använt i appen och de enheter som du använder för att komma åt våra tjänster:

– För att hjälpa oss skilja på, för dig, intressant eller ointressant reklam mäter våra samarbetspartners hur du reagerar på den reklam som kan komma att visas i appen (tips: läs mer om vilka vi delar information med längre ner i denna policy eller klicka här för att komma dit lite snabbare)

– Användaruppgifter: uppgifter om när på dygnet du använder appen, vilka funktioner som använts och hur du söker efter andra föräldrar (här är vi inte intresserade av dig som individ utan vill veta hur grupper av användare föredrar att använda appen, så att vi kan styra framtida utveckling i rätt riktning. Med det sagt är det bland annat dina uppgifter som används så vi är extra försiktiga med dem)

– Enhetsuppgifter: uppgifter om hård- och mjukvara som du använder behandlar vi endast för att felsöka vid problem

– Platsdata: ett av syftena med appen är att matcha dig med andra föräldrar i din närhet – och då behöver vi veta var du är (men bara på ett ungefär)

2.3 Uppgifter från sociala medier

Om du väljer att logga in genom ditt Facebook-konto går registrering och skapandet av din profil lite snabbare, detta eftersom du därigenom kan dela information från ditt Facebook-konto med oss (samtidigt slipper du hålla reda på ytterligare ett lösenord). Du kan om du vill välja att knyta ditt Instagram-konto till din profil och där visa ditt senaste inlägg för andra användare.

2.4 Hemstad via Google

Du kan helt frivilligt lägga till och senare ta bort din hemstad i din profil. Då hämtar vi denna uppgift, med ditt samtycke, genom Google API (en automatisk koppling mot Google).

3. Cookies och annan liknande teknik

Ett medel vi använder för att samla in de uppgifter du precis läst om i avsnitt 2 är cookies och liknande teknik (t ex webbfyrar och pixlar) för att känna igen dig och/eller dina enheter (till exempel för att autentisera dig, komma ihåg dina inställningar och preferenser, analysera webbplatsens trafik och trender, leverera och mäta effektiviteten av reklamkampanjer, låta dig använda sociala funktioner) och hur du bättre kan styra användningen genom dina webbläsarinställningar och andra verktyg. Läs mer om vilka lagstöd vi har för dessa behandlingar och vilka vi kan komma att dela dessa uppgifter med i avsnitt 4 och 5.

4. En laglig behandling

När vi beskriver vad vi behöver dina uppgifter till har vi försökt att göra detta på så lättillgängligt och enkelt språk som möjligt. För att du ska känna dig trygg i att vi inte godtyckligt eller olagligen behandlar dina uppgifter kommer vi här lite mer stelbent (läs: tydligt) beskriva de rättsliga grunder vi har för de olika behandlingar vi utför.

4.1 Avtal

För alla behandlingar som är nödvändiga för att leverera grundfunktionerna i tjänsten till dig är appens allmänna villkor (alltså vårt användaravtal) vår rättsliga grund. Eftersom avtal är den rättsliga grunden kan vi inte avbryta behandlingen så länge du använder appen, men vi är hela tiden vaksamma och behandlar inte fler uppgifter än vad som behövs för detta syfte – och så fort du vill säga upp avtalet raderar vi alla uppgifter som vi inte måste fortsätta behandla för att uppfylla rättsliga krav (som t.ex. vår bokföring).

Se sektion 4.1.1 och 4.1.2 för att få fram detaljer om vilka behandlingar vi stödjer på den rättsliga grunden avtal (6.1.b GDPR).

4.1.1 För att hantera ditt konto och hålla kontakten med dig

– Skapa konto och hålla din profil uppdaterad

– Hantera och hålla ditt konto och dina inloggningsuppgifter säkra

– Ge dig support och svara på frågor

– Kommunicera med dig

4.1.2 Matchning och kommunikation med andra användare

Matcha dina inmatningar med andra användares och föreslå nya kontakter

4.2 Samtycke

I de situationer där uppgifterna inte behövs för att tillhandahålla appen eller våra tjänster till dig och där vi inte har annat rättsligt stöd för behandlingen eller ett berättigat intresse (se nedan), men där vi tror att du av eget intresse vill dela med dig lite extra, kommer vi be om ditt samtycke för att använda dessa uppgifter. Det viktiga i sammanhanget är att du när som helst kan ta tillbaka detta samtycke (genom att själv, i appen, radera uppgifterna) utan att det påverkar ditt användande av appen på något annat sätt.

Se sektion 4.2.1 och framåt för att få fram detaljer om vilka behandlingar vi utför om du lämnar ditt samtycke (enligt 6.1.a GDPR).

4.2.1 Mer info om dig och ditt barn

– Allt du fyller din personliga profil (fritextrutan) med visas för andra användare. Där kan du lämna uppgifter du själv vill dela med dig av men som inte krävs för appens grundläggande funktioner

– Foto på dig och dina barn (en bild är obligatorisk men den behöver inte vara på dig eller ditt barn, utan kan vara en surfbräda eller hundvalp)

– Det är helt frivilligt att ange ert barns namn

– All information du delar med dig av inom vårt forum i appen. Tänk dock på att information som du delar om andra, exempelvis information om ditt barn eller sambo, påverkar dem och därför måste ske med deras förståelse och samtycke.

4.2.2 Koppling till Instagram och information om var du bor genom Google

Vi har lagt till funktioner för att du, om du vill, ska kunna dela din hemstad och ditt senaste inlägg på Instagram, enkelt genom appen. Detta styr du genom att ge (och om du ångrar dig senare ta bort) samtycke för dessa funktioner i din profil.

4.3 Rättslig förpliktelse

Precis som det låter har vi vissa krav på oss som företag, vilka följer av lag, vad gäller dina personuppgifter. I de fall vi måste behandla dina personuppgifter på grund av bestämmelser i lagstiftning, eller för att slå vakt om våra rättigheter, kommer vi att göra det.

Se sektion 4.3.1 för att få fram detaljer om vilka behandlingar vi utför på grund av en rättslig förpliktelse (enligt 6.1.c GDPR).

4.3.1 Följa användarvillkor och lagar, samt bistå myndigheter

– Följa krav i lagstiftning

– Utöva rättigheter och följa skyldigheter enligt våra allmänna villkor

– Bistå myndighet när så krävs

4.4 Berättigat intresse

Några av de behandlingar vi utför är varken nödvändiga för appens funktion eller för att uppfylla rättsliga krav, men viktiga för vår affärsverksamhet. I dessa fall har vi i enlighet med GDPR gjort en så kallad intresseavvägning, där vi tagit hänsyn till vår affärsnytta och vägt de fördelar som behandlingarna ger mot eventuella risker för användarens integritet. Det här är något vi gör efter mycket eftertanke och av två anledningar: att kunna finansiera vårt företag och göra den marknadsföring du ser i appen så relevant som möjligt för dig.

Se sektion 4.4.1, 4.4.2 och 4.4.3 för att få fram detaljer om vilka behandlingar vi utför med stöd av vårt berättigade intresse (6.1.f GDPR).

4.4.1 Marknadsföring

– Utveckla, visa och spåra innehåll i reklam som anpassas efter dina intressen i appen

4.4.2 Förbättring av appen och våra tjänster

Analysera ditt och andras användande av appen för att förbättra och utveckla ny funktionalitet och nytt innehåll

4.4.3 Hålla ordning och reda bland våra användare

Ibland måste vi, tyvärr men för allas trivsel, undersöka och ta itu med dåligt uppförande bland våra användare
Lagra uppgifter avseende ovanstående beteende för att förhindra upprepat dåligt beteende

5. Hur länge vi sparar uppgifterna

Vi sparar dina uppgifter så kort tid som möjligt för att uppfylla de syften vi har med behandlingen. De personuppgiftsbehandlingar som vi genomför sker under, i vissa fall, förutbestämda tidsperioder. Om inte behandlingsperioden kan definieras exakt i tid, har vi nedan angett vilka faktorer som avgör hur länge de behandlas.

Sammanfattningsvis raderar vi alla uppgifter så fort de inte längre behövs för något av de syften vi redogjort för i denna policy, så länge vi inte har lagkrav på att behålla dem ytterligare.

Se sektion 5.1, 5.2, 5.3 och 5.4 för att få fram detaljer kring hur länge vi behandlar dina personuppgifter.

5.1 Vid behandling med stöd av avtal

Vi behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänsten enligt våra allmänna villkor så länge som du använder tjänsten. När du stänger ditt konto upphör avtalet och vi raderar de personuppgifter som vi behandlat med stöd av den rättsliga grunden avtal (se ovan).

5.2 Vid behandling med stöd av samtycke

Vi behandlar de personuppgifter du lämnat oss, från det att du lämnat ditt samtycke och så länge du samtyckt eller tills du tar tillbaka ditt samtycke (genom att radera informationen eller stänga ner ditt konto).

5.3 Vid behandling med stöd av rättslig förpliktelse

I de fall vi behandlar uppgifter med stöd av en rättslig förpliktelse sparas uppgifterna och behandlas så länge vi behöver för att uppfylla en rättslig skyldighet eller för att slå vakt om eller bevaka våra lagliga rättigheter.

5.4 Vid behandling med stöd av intresseavvägning

Dina personuppgifter anonymiseras när du raderar ditt konto och därmed upphör vår behandling av dina personuppgifter. När du raderat ditt konto slutar vi även dela dina personuppgifter med samarbetspartners i syfte att styra vår marknadsföring men dina uppgifter kan komma att leva kvar hos dem i de fall de utför behandlingar under eget personuppgiftsansvar, i vilket fall vi hänvisar till deras integritetspolicy – se avsnitt om vilka vi delar dina personuppgifter med, nedan.

De personuppgifter som vi behandlar med stöd av berättigat intresse för marknadsföringsändamål är aldrig äldre än din senaste uppdaterade information. När du avslutar ditt konto raderas uppgifterna alternativt anonymiseras i syfte att föra statistik.

De behandlingar som vi utför med stöd av berättigat intresse för utvecklingsändamål är även de begränsade till de vid tidpunkten aktuella.

I de fall vi behöver behandla dina personuppgifter för att undersöka klagomål eller förhindra dåligt beteende bland användare kommer behandlingen pågå så länge som vi undersöker ärendet och fram tills att vi har nått en lösning.

Du har alltid rätt att invända mot behandling som utförs med stöd av berättigat intresse, vilket du kan läsa mer om nedan.

6. Hur vi ibland delar dessa uppgifter med andra

Eftersom våra tjänster går ut på att hjälpa dig att hitta nya kontakter och skapa matchningar, är det självklart att en användares personuppgifter delas med andra användare. Vi delar även en del personuppgifter med tjänsteleverantörer och samarbetspartners för att de hjälper oss att driva tjänsten och tillhandahålla relevant marknadsföring till dig. I vissa fall kan vi vara skyldiga att lämna ut information om användare till myndighet som begär det, som en del av sin myndighetsutövning.

Se sektion 6.1, 6.2 och 6.3 för att läsa mer om de olika kategorier av mottagare som vi delar uppgifter med eller överför uppgifter till.

6.1 Med andra användare i Preglife Connect

De uppgifter som du lägger in i din profil i appen delas med andra användare när du använder tjänsten. I fritextfältet i din profil kan du ange vilken information som helst om dig och ditt barn. Var försiktig med det du anger och skriv endast sådant som du känner dig bekväm med att dela till andra användare, då vi inte kan styra vad andra användare gör med informationen som visas om dig och dina barn.

Information som du lämnar i meddelande till andra användare har vi inte kontroll över utöver att du uppfyller vissa uppförandekrav, men du har möjlighet att blocka en annan användare och på så vis raderas er chatthistorik.

6.2 Med våra tjänsteleverantörer (personuppgiftsbiträden)

För att tillhandahålla tjänsten behöver vi ta hjälp av leverantörer av lagringsplats (server), statistik och användarverktyg samt inloggningsautentisering. De parter som i dessa syften tar del av dina personuppgifter har vi tecknat (personuppgiftbiträdes-) avtal med. Detta avtal styrs av GDPR och innebär i stort att deras behandling ska vara lika säker eller säkrare än om den skett hos oss. I de fall det ingår en gränsöverskridande överföring, det vill säga när dina personuppgifter delas med en aktör för behandling i ett land utanför EU/EES, kontrollerar vi att lämplig skyddsåtgärd finns på plats och som gör överföringen tillåten enligt gällande dataskyddslagstiftning.

AWS (Amazon Web Services)
– AWS tillhandahåller servern där all information i appen lagras
– Behandling sker i Sverige

Firebase (Google LLC)
– En del av autentiseringen som sker genom att logga in med Facebook-konto eller Apple-konto är Googles tjänst Firebase
– Fel- och kraschrapportering samt som analysverktyg
– Behandling sker i USA

OneSignal Inc.
– Tjänsten används för att kunna visa notifikationer i användarnas mobiler
– Behandlingen sker i USA

6.3 Med andra personuppgiftsansvariga

När vi säljer reklamplats i appen erbjuder vi de företag som använder oss för att lägga upp annonser en möjlighet att rikta in sig på vissa målgrupper och i detta syfte delas viss data med dessa genom de verktyg vi använder för att visa reklam. För att skydda dina personuppgifter har vi slutit avtal med dessa som säkerställer att de inte går utanför denna policy och följer gällande dataskyddslagstiftning. I de fall uppgifterna behandlas utanför EU/EES har vi dessutom sett till att det finns skyddsåtgärder på plats i enlighet med kraven i GDPR. Nedan följer en lista på de företag (enskilt personuppgiftsansvariga för vidare behandling) som vi slutit avtal med i detta syfte.

Facebook Inc.
– För inloggning och delning av uppgifter från ditt konto på Facebook och efter ditt samtycke koppling mot ditt Instagramkonto
– Överföring sker till mottagare utanför EU/EES
– Skyddsmekanism för överföring till Facebook är EU:s standardavtalsklausuler (”SCC”)

Google Analytics (Google LLC)
– För att kunna visa reklam som är relevant för dig så delas uppgifter genom deras Ads-teknologi
– Skyddsmekanism för överföring till Google är EU:s standardavtalsklausuler (”SCC”)

7. Överföringar till områden utanför EU

När vi delar personuppgifter med de underleverantörer och samarbetspartners som presenterats i avsnitt 6 överförs ibland personuppgifterna till ett land utanför EU/EES (s.k tredje land). Om dina personuppgifter överförs till tredje land kräver vi att adekvata skyddsåtgärder för överföringen och behandlingen finns på plats hos denna part. Det är viktigt för oss att du kan känna dig trygg med att vi har kontroll över hur dina personuppgifter behandlas och att vi ställer hårda krav på de aktörer som vi anlitar eller sluter avtal med.

8. Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi arbetar hårt för att hålla dina personuppgifter säkra och de behandlingar som utförs under vår direkta eller indirekta kontroll skyddade mot obehörig åtkomst av eller ändring, utlämnande eller förstörelse av dina personuppgifter. Trots att vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina uppgifter kan varken vi eller någon annan garantera att de alltid förblir säkra. Vi övervakar våra system avseende sårbarheter och attacker och granskar kritiskt våra organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder och ber dig kontakta oss om du själv misstänker att dina uppgifter inte är säkra.

9. Uppgifter om dina barn

I våra tjänster kan ni ange följande personuppgifter om ert barn: födelsedag, kön och förnamn. Barns personuppgifter är extra skyddsvärda och ni har möjlighet att genom inställningar i appen välja att inte visa uppgiften. Det är också frivilligt att ange barnets namn.

Det är du som vårdnadshavare till barnet som lämnar samtycke å dennes vägnar att dela sina personuppgifter med andra användare i appen. Ditt barn har samma rättigheter som dig och du kan på samma sätt tillgodose dessa, se vidare information om dina rättigheter nedan.

10. Dina rättigheter

Du har en rad rättigheter i samband med att vi behandlar dina personuppgifter. Läs vidare om vilka funktioner vi har byggt in i appen för att ge dig kontroll över dem och vad dina rättigheter innebär.

Rätt till information
Genom denna integritetspolicy vill vi förmedla, med ett tydligt och enkelt språk, information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur du kan tillvarata dina rättigheter. Vill du veta mer om vår personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss (info@getbej.com) med specifika frågor.

Rätt till tillgång, rättelse och radering
Du kan när som helst, själv, få direktåtkomst till och rätta eller radera de personuppgifter som du gett oss genom att gå till din profil och/eller inställningar i appen. De uppgifter vi själva samlar in vad gäller din användning av och interaktioner genom appen har du alltid rätt att få information om genom att be oss om ett så kallat registerutdrag. Det gör du genom att kontakta oss (info@getbej.com) enligt nedan.

Om någon av de personuppgifter du lämnat till oss är felaktig kan du enkelt ändra den genom att gå in på din profil eller inställningar i appen.

För de personuppgifter som vi behandlar med stöd av ditt samtycke har du rätt att återkalla samtycket när som helst. Det gör du enkelt genom att radera uppgifterna i ditt konto. Detta gäller exempelvis för bilder som innehåller personuppgifter samt ditt barns förnamn.

De uppgifter som behövs för att en matchning ska ske är grundläggande funktioner i appen och går inte att radera utan att samtidigt säga upp tjänsten. Däremot kan du själv ändra och korrigera de uppgifter du tidigare lämnat genom att gå till din profil eller inställningar.

Begränsningar i dina rättigheter
I vissa fall kan vi tvingas avslå önskemål om tillgång, rättelse eller radering.

Av hänsyn till annan person kan vi behöva begränsa tillgången till de uppgifter som berättar något om andra användare i tjänsten om dessa uppgifter inte går att skilja från dina. På samma sätt kan vi neka tillgång för att inte riskera intrång i våra affärshemligheter eller immateriella rättigheter. Oavsett skäl kommer vi att redogöra för vilka typer av uppgifter vi inte kan dela med oss av och varför.

Rätt att göra invändningar mot och begränsningar av en behandling
För de personuppgiftsbehandlingar som vi stödjer oss på berättigat intresse (6.1.f GDPR) har du rätt att invända mot den behandlingen. Vi ska då visa att det finns ett avgörande berättigat skäl till att uppgifterna behandlas även i ditt specifika fall.

I de fall vi har använt ett berättigat intresse som rättslig grund för en behandling och du gjort en invändning mot detta har du rätt att begära att vi fram tills att frågan är utredd begränsar behandlingen till lagring och behandlingar som är nödvändiga för att försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annans rättigheter.

Rätt till dataportabilitet
De personuppgifter som du har lämnat till oss har du rätt att få ut och använda i andra sammanhang.

11. Kommande ändringar i denna policy

Vi arbetar ständigt med att förbättra tjänsten för dig som användare och därav kan denna policy ändras med tiden. Vi håller också oss uppdaterade kring dataskyddslagstiftning och gällande praxis, så om något ändras kommer vi uppdatera vår policy därefter. Vi kommer att meddela dig innan några väsentliga ändringar träder i kraft så att du har tid att ta del av ändringarna.

11.1 Ändringslogg

20210122
– Lagt till information kring nylanserad premiumtjänst i punkt 2.2 (vem som varit inne på en profil),
– Uppdaterat kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten i Sverige, då denna bytt namn vid årsskiftet, i punkt 13.

20210129
– Justering av punkt 2.2 efter beslut om att göra denna funktion tillgänglig för samtliga användare.

 

12. Kontaktuppgifter och frågor

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller funderingar kring denna personuppgiftspolicy, kan du kontakta oss på följande sätt:
Mail: info@getbej.com

Postadress:
Bej Technologies AB
c/o VentureLab
Scheelevägen 15
223 70 Lund

13. Hur du kommer i kontakt med de som utövar tillsyn (Integritetsskyddsmyndigheten)

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du alltid rätt att lämna in klagomål hos behörig tillsynsmyndighet, i Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten.
https://www.imy.se/kontakta-oss/